Strona główna Aktualności Ruszyły zapisy na Łańcucki Maraton MTB!!!

Ruszyły zapisy na Łańcucki Maraton MTB!!!

4846
0
PODZIEL SIĘ

W dniu dzisiejszym ruszyły zapisy do VIII Łańcuckiego Maratonu MTB  pierwszego touru w ramach cyklu SZPRYCHY PODKARPACKICH MARATONÓW ROWEROWYCH. Tradycyjne SZPRYCHĘ  rozpoczynamy 5 maja 2019 r w Łańcucie. Organizatorzy dopinają wszystkie niuanse związane z przygotowaniem dokumentacji, trofeów, przebiegu i zabezpieczenia tras. VIII Łańcucki Maraton MTB rozgrywany będzie w północno-zachodniej części Pogórza Dynowskiego a kolarze przejeżdżać będą wokół wzniesień Zimna Góra, Magdalenka i Patria oraz innych ciekawych miejsc jak siedlisko bobrów czy Szpetny Dół. Łańcuckie maratony rozgrywane będą na dwóch dystansach 25 km Mini oraz 56 km Maxi po drogach  o urozmaiconej nawierzchni począwszy od gruntowej, szutrowej, leśnej, betonowej oraz wszędobylskiego asfaltu. Na naszych wyścigach trasy przygotowane będą dla wszystkich choć na pewno nogi niejednego zapieką. Pomiar czasu obsługiwany będzie przez firmę TimeKeeper i ona też prowadzić będzie zapisy .

Link do zapisów:

https://dostartu.pl/podkarpackie-maratony-rowerowe-

szprycha-lancut-v3166.pl.html 

LINK DO TRASY MINI TOUR-2019 R.:

https://www.strava.com/activities/2203638060

 

 

 

REGULAMIN ŁAŃCUCKIEGO MARATONU MTB

 1. CEL ZAWODÓW
 2. a) popularyzacja zdrowego stylu życia poprzez kolarstwo górskie oraz turystykę rowerową,
 3. b) promowanie regionu i Miasta Łańcut .
 4. c) wyłonienie najlepszych zawodników w ustalonych kategoriach.
 5. d) VIII Łańcucki Maraton MTB jest 2 tourem cyklu SZPRYCHY Podkarpackich Maratonów
 6. ORGANIZATOR

Łańcuckie Towarzystwo Cyklistów37-100 Łańcut, ul. Podzwierzyniec 41

ltc@onet.pl,  www.ltc-lancut.pl

MOSIR Łańcut

37-100 Łańcut, ul. Armii Krajowej 57

 1. TERMIN I MIEJSCE ORGANIZACJI ZAWODÓW

Łańcucki Maraton MTB zorganizowany będzie na dwóch dystansach:

MINI TOUR -25 KM

MAXI TOUR – 56 KM

Trasy wyścigów przebiegać będą po krańcach Pogórza Dynowskiego wokół wzniesień Magdalenka w Cierpiszu i Patria w Husowie.

5 maja 2019 r Biuro zawodów będzie czynne (MOSIR w Łańcucie ul. Armii Krajowej 57) w godz.8.30 – 10.30

Start: parking MOSIR ul. Armii Krajowej 57 w Łańcucie

Meta: ul. E Orzeszkowej w Łańcucie

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA

a)prawidłowe wypełnienie i zatwierdzenie (wysłanie) elektronicznego formularza zgłoszeniowego (dostępnego na stronie internetowej w Systemie TimeKeeper) oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej na konto towarzystwa ŁTC:  73 8642 1142 2014 2406 7913 0001 co jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.Dokona zakupu w numeru startowego na wszystkie toury w SZPRYSZE koszt 5 zł.

 1. b) wpłacenie opłaty startowej:

– MAXI TOUR wynosi 50 złotych do 28.04 2019r płatność przelewem na numer konta podany w podsumowaniu zgłoszenia w systemie: TimeKeeper, 80 zł – 5 maja 2018 r – płatność gotówką w biurze zawodów.

– MINI TOUR 40zł do 28.04.2019r – płatność przelewem na numer konta podany w podsumowaniu zgłoszenia w systemie TimeKeeper:  60 zł,  5 maja 2019 r – płatność gotówką w biurze zawodów.

 1. c) Osoby które nie ukończyły 18 lat, mają prawo startu po złożeniu zgody rodzica, lub opiekuna prawnego na formularzu dostępnym w biurze zawodów
 2. d) uczestnicy maratonu są zobowiązani do jazdy na całej trasie wyścigu w zapiętym kasku sztywnym. Brak kasku powoduje dyskwalifikację zawodnika,
 3. e) przy zapisie zawodnik otrzyma numer startowy. Zdjęcie numeru na trasie wyścigu będzie równoważne z dyskwalifikacją

 

5.HARMONOGRAM
godz. 8.30 -10.30 -biuro zawodów

godz. 11.00 –start wyścigu

godz. 15.30 –dekoracje zwycięzców, puchary, nagrody, zakończenie

 

 1. ORGANIZACJA WYŚCIGU
 2. a) mapy tras będą udostępnione przez organizatora na stronie internetowej i w biurze zawodów przed startem,
 3. b) na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne, których ominięcie będzie karane dyskwalifikacją,
 4. c) na trasie wyścigu wyznaczono 2 bufety
 5. d) zwycięzcami we wszystkich kategoriach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie przejadą wyznaczony dystans,
 6. e) zawodnik wycofujący się z udziału w zawodach w trakcie trwania wyścigu, niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie organizatora lub sędziego,
 7. f) organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
 8. W ramach maratonu na dystansie MINI TOUR zostanie rozegrany wyścig o Puchar Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie .

 

 1. KATEGORIE WIEKOWE

 

MINI TOUR MAXI TOUR Maraton Milusińskich
Mężczyźni Mężczyźni  
M0 :  13-15 lat    
M1 : 16-19 lat M1: 16-19 lat Wiek:  3-4
M2: 20-29 lat M2: 20-29 lat Wiek:  5-6
M3: 30-39 lat M3:30-39 lat Wiek:  7-8
M4: 40-49 lat M4: 40-49 lat Wiek: 9-10
M5:  50-59 lat M5: 50-59 lat Wiek :11-12 chłopcy
M6: 60+ M6: 60 + Wiek : 11-12 dziewczęta
 Open strażacy,PSP,OSP  
Kobiety Kobiety  
K0 : 13-15    
K1: 16-19 lat K1: 16-19 lat  
K2: 20-29 lat K2: 20-29 lat  
K3: 30-39  lat K3:  30- 39 lat  
K4 : 40+ K4:  40+  

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w kategoriach wiekowych w przypadku małej ilości uczestników w danej kategorii oraz wiek liczony jest pełnymi rocznikami.

 1. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:

 1. a) oznakowanie na trasie wyścigu – znaki poziome na jezdni, strzałki na trasie, oznaczenie trasy taśmami,
 2. b) elektroniczny pomiar czasu,
 3. c) zabezpieczenie medyczne,
 4. d) prawo do korzystania z bufetów na trasie, posiłek regeneracyjny na mecie,
 5. e) nagrody dla zwycięzców w kategoriach 1-3 oraz dyplomy w kategoriach od 4-6,
 6. f) dla zawodników nie mogących kontynuować zawodów, organizator przewiduje transport powrotny na metę usytuowany na drugim bufecie.

g)zawodnicy startujący otrzymają medal okolicznościowy maratonu,

 1. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
 2. a) zawodnicy zobowiązani są do szanowania środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem trasy wyścigu,
 3. b) zawodnicy nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu, poza wyznaczonymi miejscami (bufety/meta),
  c) zawodnicy wyrzucający śmieci poza wyznaczonymi punktami zostaną zdyskwalifikowani.

10.RUCH DROGOWY

 1. a) maraton rozgrywany będzie w ruchu częściowo ograniczonym,
 2. b) w miejscach niebezpiecznych trasa zostanie zabezpieczona przez organizatora,
 3. c) uczestnicy wyścigu muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, pól, terenów leśnych oraz zabudowań,
 4. d) wszyscy zawodnicy na drogach powinni poruszać się prawą stroną jezdni ,
 5. e) organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie,
 6. f) na skrzyżowaniach dróg: gminnej i powiatowej nr 1549R,1548R w Kraczkowej, gminnej i wojewódzkiej W877 w Albigowa Sady i Albigowa Honie, gminnej i powiatowej 1543R w Markowej oraz drogi gminnej z drogą wojewódzką W881w Soninie  ruch podczas przejazdu kolarzy  będzie kierowany przez policję,
 7. g) maraton będzie prowadzony i zamykany przez motocykle.

11.KARY

 1. a) Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary upomnienia oraz dyskwalifikacji.
 2. b) Zawodnik może zostać ukarany przez Organizatora w szczególności za:

– łamanie zasad ruchu drogowego,

– nie używanie sztywnych kasków,

– śmiecenie-nieprzestrzeganie zasad fair play,

– nie sportowe zachowanie oraz skracanie trasy,

– pchanie lub ciągniecie zawodnika przez osoby trzecie,

 1. c) W przypadku dyskwalifikacji organizator nie zwraca wpisowego.

12.OZNACZENIE TRASY

 1. a) Trasa zostanie oznaczona poprzez znaki na jezdni ( kolorowy spray),  taśmy oraz strzałki wskazujące kierunek jazdy
 2. b) W miejscach szczególnie niebezpiecznych zostaną ustawione dodatkowe znaki informujące o niebezpieczeństwie,

13.NUMERY TELEFONÓW

 1. a) POLICJA/ POGOTOWIE – 997 / 999
 2. b) ORGANIZATOR 607 630 134

14.PROTESTY
a) Protesty do Sędziego Głównego zawodów należy składać jedynie w formie pisemnej w czasie do 0.5 godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników.

 1. b) Po rozpatrzeniu ewentualnych protestów nie później niż 0,5 godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników Komisja Sędziowska ogłasza oficjalne wyniki.
 2. INFORMACJE DODATKOWE

a)Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.

 1. b) Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie. Organizator zaleca wykupienie ubezpieczenia OC i NNW.
 2. c) Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
 3. d) Na trasie wyścigu występują strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy,
 4. e) Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, za wyjątkiem stanów klęski żywiołowej obejmujących teren rozgrywania maratonu i tzw. “sił wyższych”.
 5. f) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.
 6. g) Uczestnik zawodów wypełniając i podpisując kartę zgłoszeniową akceptuje warunki regulaminu wyścigu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 7. h) Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian
 8. i) Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
 9. j) Zawodnik może używać jedynie numerów dostarczonych na starcie.
 10. k) Uczestnik maratonu startując wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku uwiecznionego na zdjęciach i filmach powstałych podczas Maratonu.
 11. l) Organizator, współorganizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu.
 12. m) Zwrot wpisowego następuje po wcześniejszym zgłoszeniu o rezygnacji startu do 28.04. 2019r pocztą elektroniczną na adres ltc@onet.pl, po tym terminie nie ma zwrotu wpisowego!
 13. n) Uczestniczący w imprezie startują na własną odpowiedzialność. Ponoszą również odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszego regulaminu zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmują do wiadomości, że w razie wypadku nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora .Przyjmują do wiadomości ,że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here