Strona główna Aktualności Łańcucki Klasyk Szosowy im.gen.Józefa Gdańskiego

Łańcucki Klasyk Szosowy im.gen.Józefa Gdańskiego

2464
0
PODZIEL SIĘ

Klasyk Łańcucki im.gen.Józefa Gdańskiego nabiera prędkości do startu. Patronat Honorowy został objęty przez samorządowców gdzie kolarze będą przejeżdżać dystans 71 km .Trasa bardzo urozmaicona góra – dół jest bardzo szybka, drogi dobre a podjazdy na pewno niejeden zapamięta .Premie górskie wyznaczono na szczytach wzniesień .Warto być w Łańcucie i sprawdzić nogę . Rozegrany również będzie wyścig o Puchar KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP w Łańcucie dla strażaków PSP i OSP czynnych i wstanie spoczynku

REGULAMIN
Wyścigu Kolarskiego pod nazwą KLASYK ŁAŃCUCKI
im. generała Józefa Gdańskiego
Organizator:

• Łańcuckie Towarzystwo Cyklistów w Łańcucie
• MOSiR Łańcut

Patronat Medialny:

• TV Łańcut
• Łańcuta Gada.pl
• Super Nowości
• BikePress.pl Portal Rowerowy
• Bliska.tv

Patronat Honorowy:

• Burmistrz Miasta Łańcuta
• Starosta Łańcucki
• Wójt Gminy Łańcut
• Wójt Gminy Markowa
 Burmistrz Miasta I Gminy Kańczuga

Cel imprezy:
• Popularyzacja roweru jako jednego ze środków ekologicznego transportu.
• Turystyka rowerowa, sport rowerowy jako aktywna rekreacja i wypoczynek.
•Promocja Miasta Łańcuta, Gminy Łańcut ,Gminy Markowa oraz Powiatu Łańcuckiego.
•Rower jako jeden ze sposobów do walki z globalnym ociepleniem.
•Uczczenie 670 lecia Miasta Łańcuta ,
•Udział w cyklu wyścigów szosowych Ligi Kolarskiej.

Termin i miejsce rozegrania zawodów:

• Niedziela 25.08.2019 roku w Łańcucie

• Biuro zawodów – MOSiR Łańcut ul. Armii Krajowej 57

• Przyjmowanie zgłoszeń – w dniu zawodów od godziny 8.30 do 10.30 lub do 15.08.2019 r przez system : www.TIMEKEEPER

• Trasa wyścigu o długości około 70 km przebiegać będzie po krańcach Pogórza Dynowskiego wokół wzniesień Magdalenka w Cierpiszu i Patria w Husowie a mianowicie przez: Łańcut ul. Potockich – start, Wysoka, Kraczkowa, Cierpisz, Kraczkowa, Markowa, Sietesz, Lipnik, Husów, Handzlówka, Albigowa, Wysoka, Sonina ,Łańcut ul. Kopernika meta .

Sposób przeprowadzenia zawodów:

• Zawodnicy rozpoczną jazdę z parkingu przed MOSiR o godz.11.oo poprowadzeni zostaną na start ostry przez samochód policyjny i samochód sędziego głównego

• Przewidywany czas startu ostrego – 11:05.

• Samochody towarzyszące zawodnikom na trasie wyścigu będą miały specjalne oznakowania.

• Organizator będzie się starał, aby główny peleton jechał w ograniczonym ruchu drogowym, prowadzony przez służby drogowe.
Pozostali zawodnicy będą musieli dostosować się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Dokładne informacje zostaną podane przed startem.

• W wyścigu będzie obowiązywał limit czasowy 60 minut po głównym peletonie. Po tym czasie zawodnicy nie będą klasyfikowani.
• Wszyscy zawodnicy uczestniczący w wyścigu będą przed startem wyposażeni w numer z chipem ,gdyż pomiar czasu mierzony będzie elektronicznie przez TimeKeeper.pl .

Uczestnictwo:

• Prawo startu mają zawodnicy posiadający kask i sprawny rower szosowy.
• Wniesienie opłaty startowej na konto lub w biurze zawodów

• Warunkowo dopuszczeni mogą być zawodnicy, którzy przedstawią sędziemu głównemu ważne ubezpieczenie NNW i OC, zaświadczenie lekarskie dopuszczające do zawodów i dowód osobisty. W przypadku braku w/w dokumentów podpisujemy oświadczenie.

Kategoria wiekowe:
• M-1 rocznik 2003-2000 /16-19 lat /
• M-2 rocznik 1999 -1990 /20-29 lat /
• M-3 rocznik 1989 -1980 / 30- 39 lat/
• M -4 rocznik 1979 -1970 /40 -49 lat/
• M -5 rocznik 1969-1960 /50-59 lat/
• M –6 rocznik 1959 + /60+
• Open Mężczyzn
• Kategoria wiekowa
• K- 1 rocznik 2003-2000 /16-19 lat/
• K –2 rocznik 1999 -1990 /20-29
• K- 3 rocznik 1989- 1980/30-39/
• K- 4 rocznik 1979 +/40+
• Open Kobiet
Ponadto zostanie rozegrany wyścig o Puchar Komendanta Powiatowego PSP w Łańcucie w którym uczestniczyć mogą strażacy PSP: czynni i emeryci , OSP w kategorii Open-straż
Finansowanie:

• Koszty dojazdów, noclegów, wyżywienia oraz wpisowe ponoszą zawodnicy lub ich macierzyste kluby

• Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie od OC i NNW oraz leczenia

• Wpisowe dla wszystkich zawodników wynosi 80 złotych, jeżeli zawodnicy zgłaszali się przez system www.TIMEKEEPER wpisowe wynosi 50 zł.

Nagrody:

• Puchary, nagrody za miejsca od 1 – 3, dyplomy 1-6 ufundowane przez Burmistrza Miasta Łańcuta Rafała KUMKA w kat.M,
• Puchar,nagrody za miejsca od 1-3 , dyplomy 1-6 , ufundowane przez Starostę Łańcuckiego Adama KRZYSZTONIA w kat.K ,
• Puchar w kategorii Open Kobiet i Mężczyzn za miejsca 1-3 i dyplomy za 1-6 ufundowane przez gen. Józefa Gdańskiego
• Nagroda rzeczowa dla zawodnika i zawodniczki którzy pierwsi wjadą na wzniesienie MAGDALENKA w Cierpiszu ufundowana przez Wójta Gminy Łańcut Jakuba CZARNOTĘ,
• Nagroda rzeczowa dla zawodnika i zawodniczki którzy pierwsi wjadą na wzniesienie PATRIA w Husowie /Górnica/ ufundowana przez Wójta Gminy Markowa Mirosława MAC.
• Nagroda rzeczowa dla zawodnika i zawodniczki , który pierwsi wjadą na wzniesie KRZYŻ w Lipniku ufundowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga Andrzeja ŻYGADŁO
• Każdy uczestnik otrzyma medal okolicznościowy Łańcuckiego Klasyka Szosowego.

Postanowienia końcowe:

• zawodnicy wyścigu zobowiązani są do przestrzegania zasad i przepisów ruchu drogowego

• Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone przez lub na rzecz uczestników wyścigu.

•Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wypadki i straty ,uczestnicy wyścigu winni posiadać ubezpieczenie OC, NNW i kosztów leczenia

• W kwestiach spornych lub nie objętych regulaminem decyduje organizator oraz sędzia główny zawodów.

• Uroczyste zakończenie wyścigu i wręczenie nagród odbędzie się na obiektach MOSiR w Łańcucie ul. AK o godzinie około 14.30

• Organizator Wyścigu – Tadeusz Dubiel – tel.607 630 134 , e mail:ltc@onet.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here