Wczytuje Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • Wydarzenie minęło.

VII Roweromania Łańcucka

Cze 18, 2017

Roweromania jest imprezą cykliczną już od 7 lat. W ramach tej imprezy organizowane są spotkania z sportowcami (mistrzami, olimpijczykami) oraz prowadzone są pokazy i pogadanki edukacyjne. Głównymi atrakcjami są maratony rowerowe na różnych dystansach dla milusińskich, juniorów, seniorów oraz weteranów a także dla VIP-ów. Maraton przebiega po duktach i ścieżkach zabytkowego Lasku Bażantarnia, który należał do Ordynacji Potockich, trasy są bezpieczne i bardzo widowiskowe dla kibiców, gdyż widać każdy podjazd. Suma przewyższeń na trasie maratonu to ok.800 m, szczególny podjazd jest pod Dęba oraz przejazd przez rynnę betonową, gdzie zawodnicy wykazują mistrzowski kunszt jazdy na rowerze.

REGULAMIN ZAWODÓW ROWEROWYCH MTB/ XC
VII ŁAŃCUCKIEJ ROWEROMANII 18.06.2017r
1. CEL ZAWODÓW
a)popularyzacja zdrowego i trzeźwego stylu życia,
b)prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako formy zapobiegania uzależnieniom –w szczególności poprzez kolarstwo górskie oraz turystykę rowerową,
b) promowanie regionu Miasta Łańcut,
c)wyłonienie najlepszych zawodników w ustalonych kategoriach.

2. ORGANIZATOR:
Łańcuckie Towarzystwo Cyklistów37 -100 Łańcut, ul. Podzwierzyniec 41 ltc@onet.pl
www.ltc-lancut.pl
MOSIR Łańcut 37-100 Łańcut, ul. Armii Krajowej 57

3. TERMIN I MIEJSCE ORGANIZACJI ZAWODÓW:
19 czerwca 2016 r
Biuro zawodów Basen otwarty MOSiR k/ Lasku Bażantarnia w Łańcucie ul. Składowa 3
Start i Meta: okolice biura zawodów.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA
a)warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenia przez Internet w systemie TIMEDO.pl lub wypełnienie karty w dniu zawodów oraz wniesienie opłaty startowej na konto ,
b)uczestnik zobowiązany jest uregulować opłatę startową:
– zawodnicy w wieku 15- 18 lat –10 zł na konto , płatność do 16.06.2016r przelewem na numer konta podany w podsumowaniu zgłoszenia w systemie Temido,

– zawodnicy powyżej 19 lat -30 zł na konto, płatność do 16.06.2016r przelewem na numer konta podany w podsumowaniu zgłoszenia w systemie Temido,
– w biurze zawodów:
– zawodnicy w wieku 15-18 – 20 zł
-zawodnicy powyżej 19 lat – 50 zł
każdy zawodnik otrzyma potwierdzenie opłacenia wpisowego
-zawodnicy do lat 15 ,VIP nie wpłacającą opłaty startowej,
c)osoby które nie ukończyły 18 lat, mają prawo startu po złożeniu zgody rodzica, lub opiekuna prawnego na formularzu dostępnym w biurze zawodów lub dostępnego na stronie ltc-lancut.pl
d)uczestnicy maratonu są zobowiązani do jazdy na całej trasie wyścigu w zapiętym kasku sztywnym. Brak kasku powoduje dyskwalifikację zawodnika, e)przy zapisie zawodnik otrzyma numer startowy. Zdjęcie numeru na trasie wyścigu będzie równoważne z dyskwalifikacją.
f/ w maratonie VIP startują osoby tylko z zaproszeniem indywidualnym wystawionym przez organizatora
5.HARMONOGRAM:
godz. 8.00 -10.00 – biuro zawodów
od godziny 10.15 –start wyścigów wg kategorii :
a/ godz.10.15 kat. K-1 i kat.M-0 /3 małe rundy po 2 km każda
b/ godz.10.45 Maraton VIP-owski / 2 małe rundy po 2 km każda
c/ godz. 11.oo kat.K-OPEN, ,kat.-M-5,kat.M-6,M-1 / 5 dużych rund po 4 km każda,
d/godz. 12.45 kat. M-2,M-3,M-4 / 8 rund po 4 km każda
e/godz.14.00 MARATON MILUSIŃSKICH 500 M :
-w wieku od 3 -4 lat 14.00
-w wieku od 5- 7 lat 14.15
f/ MARATON MŁODZIKÓW:
14.40 1 runda 2km w wieku od 8 do 10 lat godz.

15.30 –dekoracje zwycięzców, puchary, nagrody, zakończenie

6. ORGANIZACJA WYŚCIGU
a)mapa tras będą udostępnione przez organizatora na stronie internetowej i w biurze zawodów przed startem,
b)na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne, których ominięcie będzie karane dyskwalifikacją,
c)zwycięzcami we wszystkich kategoriach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie przejadą wyznaczony dystans,
d)zawodnik wycofujący się z udziału w zawodach w trakcie trwania wyścigu, niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie organizatora lub sędziego,
e)organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
f)wyścig odbędzie się na rundach o długości4 km.
Przewidziano następujące ilości okrążeń wg harmonogramu :
– runda mała liczy 2 km – runda duża liczy 4 km

7. KATEGORIE WIEKOWE
Kobiety:
K/1 -/15-18/rocznik:2001-1998
K Open -/19 i powyżej od 1997

Mężczyźni:
M/0 -10-15 /rocznik: 2006-2001
M/1-16- 18 /2000-1996
M/2-19- 30 /97-86
M/3-31- 40 /85-76
M/4-41- 50 /75-66
M/5-51-59 /65-57
M/6-60 i powyżej od 56
Organizator dopuszcza możliwość łączenia kategorii w zależności od ilości zawodników w danej grupie wiekowej.

8. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW
W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:
a)numer startowy na koszulkę oraz na rower
b)runda wyścigu oznaczona taśmą ostrzegawczą
c)pomiar czasu,
d)zabezpieczenie medyczne,
e)posiłek regeneracyjny na mecie
f)nagrody dla zwycięzców w kategoriach,

9. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
a)zawodnicy zobowiązani są do szanowania środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem trasy wyścigu,
b)zawodnicy nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu, poza wyznaczonymi miejscami ( bufety/meta)
c)zawodnicy wyrzucający śmieci poza wyznaczonymi punktami zostaną zdyskwalifikowani.

10.RUCH DROGOWY
a)maraton będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym
b)w miejscach niebezpiecznych trasa zostanie zabezpieczona przez organizatora c)uczestnicy wyścigu muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, pól, terenów leśnych oraz zabudowań
d)wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego e)organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie

11.KARY
a)Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary upomnienia oraz dyskwalifikacji.
b)Zawodnik może zostać ukarany przez Organizatora w szczególności za:
-łamanie zasad ruchu drogowego,
-nie używanie sztywnych kasków,
-śmiecenie -nieprzestrzeganie zasad fair play,
-nie sportowe zachowanie oraz skracanie trasy,
– pchanie lub ciągniecie zawodnika przez osoby trzecie,
c)W przypadku dyskwalifikacji organizator nie zwraca wpisowego.

12.NUMERY TELEFONÓW
a)POLICJA/ POGOTOWIE –112 , 997 , 999
b)ORGANIZATOR 607 630 134

13.PROTESTY
a)Protesty do Sędziego Głównego zawodów należy składać jedynie w formie pisemnej w czasie do 0,5 godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników.
b)Po rozpatrzeniu ewentualnych protestów nie później niż 1 godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników Komisja Sędziowska ogłasza oficjalne wyniki.
14. INFORMACJE DODATKOWE
a)Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
b)Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie. Organizator zaleca wykupienie ubezpieczenia OC i NNW.
c)Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
d)Na trasie wyścigu występują strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy e)Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, za wyjątkiem stanów klęski żywiołowej obejmujących teren rozgrywania maratonu i tzw. “sił wyższych”.
f)Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.
g)Uczestnik zawodów wypełniając i podpisując kartę zgłoszeniową akceptuje warunki regulaminu wyścigu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
h)Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian
i)Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie. j)Zawodnik może używać jedynie numerów dostarczonych na starcie. k)Uczestnik Maratonu startując wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku uwiecznionego na zdjęciach i filmach powstałych podczas Maratonu.
l)Organizator, współorganizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu.
m)Uczestniczący w imprezie startują na własną odpowiedzialność. Ponoszą również odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszego regulaminu zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmują do wiadomości, że w razie wypadku nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmują do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.

Szczegóły

Data:
Cze 18, 2017
Kategoria:

Organizator

Łańcuckie Towarzystwo Cyklistów
Telefon:
+48 607 630 134
Strona:
http://www.ltc-lancut.pl

Miejsce

Łańcut
Łańcut, Polska
+ Google Map

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here