Wczytuje Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • Wydarzenie minęło.

VI Łańcucki Maraton MTB

Maj 3, 2017

Łańcuckie Towarzystwo Cyklistów w Łańcucie zaprasza amatorów i sympatyków kolarstwa górskiego do wzięcia udziału w organizowanym VI ŁAŃCUCKIM Maratonie MTB w dniu 3 maja 2017 r. Trasa: Łańcut, start – ul. AK obiekty MOSiR – Kraczkowa – Cierpisz – Albigowa – Handzlówka – Husów – Markowa – Sonina – Głuchów – Łańcut meta ul. Orzeszkowej. V ŁAŃCUCKI MARATON MTB organizowany będzie na 3 dystansach MINI TOUR – 25 KM, MIDI TOUR – 45 KM oraz MAXI TOUR – 76 km, które to przebiegać będą po pięknych terenach widokowych Gminy Łańcut i Markowa oraz Miasta Łańcuta w północnej części Pogórza Dynowskiego. Kolarze wspinać się będą wzniesienia: ZIMNĄ GÓRĘ w KRACZKOWEJ, MAGDALENKĘ w Cierpiszu oraz PATRIĘ w Husowie. Maraton przeznaczony dla wszystkich, gdyż trasa prowadzi po szerokich drogach o różnej nawierzchni. Asfaltu będzie niewiele. Jest łatwa technicznie, choć podjazdy będą wymagające o długości 4-6 km i średnim nachyleniu od 4-9 %. Każdy w swoim wieku może po rywalizować z rówieśnikami i ocenić swoje możliwości.

Zapisy poprzez system Timedo – timedo.pl

REGULAMIN ŁAŃCUCKIEGO MARATONU MTB

1. CEL ZAWODÓW

a) popularyzacja zdrowego stylu życia poprzez kolarstwo górskie oraz turystykę rowerową,
b) promowanie regionu Miasta Łańcut,
c) wyłonienie najlepszych zawodników w ustalonych kategoriach.

2. ORGANIZATOR

Łańcuckie Towarzystwo Cyklistów
37-100 Łańcut, ul. Podzwierzyniec 41
ltc@onet.pl www.ltc-lancut.pl

MOSIR Łańcut
37-100 Łańcut, ul. Armii Krajowej 57

3. TERMIN I MIEJSCE ORGANIZACJI ZAWODÓW
IV Łańcucki Maraton MTB zorganizowany będzie na trzech dystansach:
MINI TOUR -25 KM ,
MIDI TOUR – 45 KM
MAXI TOUR -76 KM
Trasy wyścigów przebiegać będą po krańcach Pogórza Dynowskiego wokół wzniesień Magdalenka w Cierpiszu i Patria w Husowie .

3 maja 2017r
Biuro zawodów –MOSIR w Łańcucie ul. Armii Krajowej 57 w godz.8.30-10.30
Start: parking MOSIR ul. Armii Krajowej 57 w Łańcucie,
Meta: ul. E Orzeszkowej w Łańcucie

4. WARUNKI UCZESTNICTWA
a) warunkiem uczestnictwa jest:
zgłoszenie się poprzez SYSTEM TIMEDO pod adresem: system.timedo.pl lub w biurze zawodów
b)wpłacenie opłaty startowej:
– MIDI TOUR i MAXI TOUR wynosi 50 złotych do 5 maja 2016r płatność przelewem na numer konta podany w podsumowaniu zgłoszenia w systemie Temido,
80 zł od 8 maja 2016 r – płatność gotówką w biurze zawodów
-MINI TOUR 20zł do 5 maja 2015 r – płatność przelewem na numer konta podany w podsumowaniu zgłoszenia w systemie TIMEDO
50 zł od 8 maja 2016 r –płatność gotówką w biurze zawodów

c) Osoby które nie ukończyły 18 lat, mają prawo startu po złożeniu zgody rodzica, lub opiekuna prawnego na formularzu dostępnym w biurze zawodów lub dostępnego na stronie www.ltc-lancut.pl
d) uczestnicy maratonu są zobowiązani do jazdy na całej trasie wyścigu w zapiętym kasku sztywnym. Brak kasku powoduje dyskwalifikację zawodnika,
e) przy zapisie zawodnik otrzyma numer startowy. Zdjęcie numeru na trasie wyścigu będzie równoważne z dyskwalifikacją

5.HARMONOGRAM
godz. 8.30 -10.30 -biuro zawodów
godz. 11.00 –start wyścigu
godz. 15.30 –dekoracje zwycięzców, puchary, nagrody, zakończenie

6. ORGANIZACJA WYŚCIGU
a) mapy tras będą udostępnione przez organizatora na stronie internetowej i w biurze zawodów przed startem,
b) na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne, których ominięcie będzie karane dyskwalifikacją,
c) na trasie wyścigu wyznaczono 2 bufety
–na 14 km ,na 28 km i na 40 km
d) zwycięzcami we wszystkich kategoriach zostaną
uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie przejadą wyznaczony dystans,
e) zawodnik wycofujący się z udziału w zawodach w trakcie trwania wyścigu, niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie organizatora lub sędziego,
f) organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

7. KATEGORIE WIEKOWE
Dystans :MINI TOUR, Dystans: MIDI TOUR, Dystans: MAXI
Mężczyźni: Mężczyźni: Mężczyźni:
•A- 15- 18 lat •A do 15-18 lat • A 18-30 lat
•B – 19-30 lat •B 18-30 lat •B 31-45 lat
•C – 31-45 lat •C 31-40 lat •C 46-55 lat
•D – 46-55 lat •D 41 -50 lat
•E- 56 i wyżej •E-51-59 lat
•F-60 lat i wyżej.

Kobiety: Kobiety:
•K1 -15 – 18 lat • K-1 -15-18 lat
•K 2 –19- 30 lat • K- 2 powyżej 18 lat
•K-3 powyżej 31 lat
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w kategoriach wiekowych w przypadku małej ilości uczestników w danej kategorii oraz wiek liczony jest pełnymi rocznikami

8. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW
W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:
a) numer startowy na koszulkę oraz na rower –numery są zwrotne
b) oznakowanie na trasie wyścigu
–znaki poziome na jezdni, strzałki na trasie, oznaczenie trasy taśmami,
c) elektroniczny pomiar czasu przez firmę TIMEDO,
d) zabezpieczenie medyczne,
e) prawo do korzystania z bufetów na trasie, posiłek regeneracyjny na mecie
f) nagrody dla zwycięzców w kategoriach,
g) dla zawodników nie mogących kontynuować zawodów, organizator przewiduje transport powrotny na metę usytuowany na drugim bufecie
h)każdy uczestnik otrzyma medal okolicznościowy Łańcuckiego Maratonu MTB

9. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
a) zawodnicy zobowiązani są do szanowania środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem trasy wyścigu,
b) zawodnicy nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu, poza wyznaczonymi miejscami (bufety/meta)
c) zawodnicy wyrzucający śmieci poza wyznaczonymi punktami zostaną zdyskwalifikowani.

10.RUCH DROGOWY
a) maraton będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym
b) w miejscach niebezpiecznych trasa zostanie zabezpieczona przez organizatora
c) uczestnicy wyścigu muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, pól, terenów leśnych oraz zabudowań
d) wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego
e) organizator nie ponosi odpowiedzialność
ci za ewentualne kolizje i wypadki na trasie
f) dokładne informacje dotycząc
e ruchu drogowego zostaną podane przed startem
g) Maraton będzie prowadzony i zamykany przez motocykle

11.KARY

a) Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary upomnienia oraz dyskwalifikacji.
b) Zawodnik może zostać ukarany przez Organizatora w szczególności za:
-łamanie zasad ruchu drogowego,
-nie używanie sztywnych kasków,
-śmiecenie
-nieprzestrzeganie zasad fair play,
-nie sportowe zachowanie oraz skracanie trasy,
-pchanie lub ciągniecie zawodnika przez osoby trzecie,
c) W przypadku dyskwalifikacji organizator nie zwraca wpisowego.

12.OZNACZENIE TRASY
a) Trasa zostanie oznaczona poprzez znaki na jezdni ( kolorowy spray), pomarańczowe taśmy oraz strzałki wskazujące kierunek jazdy
b) W miejscach szczególnie niebezpiecznych zostaną ustawione dodatkowe znaki informujące o niebezpieczeństwie,

13.NUMERY TELEFONÓW

a) POLICJA/ POGOTOWIE – 997 / 999
b) ORGANIZATOR 607 630 134

14.PROTESTY
a) Protesty do Sędziego Głównego zawodów należy składać jedynie w formie pisemnej w czasie do 1 godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników.
b) Po rozpatrzeniu ewentualnych protestów nie później niż 1 godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników Komisja Sędziowska ogłasza oficjalne wyniki.

15. INFORMACJE DODATKOWE
a)Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
b) Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie. Organizator zaleca wykupienie ubezpieczenia OC i NNW.
c) Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
d) Na trasie wyścigu występują strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy,
e) Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, za wyjątkiem stanów klęski żywiołowej obejmujących teren rozgrywania maratonu i tzw. “sił wyższych”.
f) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.
g) Uczestnik zawodów wypełniając i podpisując kartę zgłoszeniową
akceptuje warunki regulaminu wyścigu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
h) Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian
i) Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
j) Zawodnik może używać jedynie numerów dostarczonych na starcie.
k) Uczestnik Maratonu startując wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku uwiecznionego na zdjęciach i filmach powstałych podczas Maratonu.
l) Organizator, współorganizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu.
m) Zwrot wpisowego następuje po wcześniejszym zgłoszeniu o rezygnacji startu do 5 maja 2016r pocztą elektroniczną na adres ltc@onet.pl,po tym terminie nie ma zwrotu wpisowego!

n) Uczestniczący w imprezie startują na własną odpowiedzialność. Ponoszą również odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszego regulaminu zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmują do wiadomości, że w razie wypadku nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora .Przyjmują do wiadomości ,że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.


Szczegóły

Data:
Maj 3, 2017
Kategoria:

Organizator

Łańcuckie Towarzystwo Cyklistów
Telefon:
+48 607 630 134
Strona:
http://www.ltc-lancut.pl

Miejsce

Łańcut
Łańcut, Polska
+ Google Map

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here