Wczytuje Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

V Łańcucki Klasyk Szosowy 2017

Sierpień 20

Łańcuckie Towarzystwo Cyklistów w Łańcucie organizuje w dniu 20 sierpnia 2017r V Edycję Łańcuckiego Klasyka Szosowego na trasie Łańcut – Kraczkowa – Cierpisz – Albigowa – Handzlówka – Husów – Markowa – Wysoka – Sonina – Łańcut. Na trasie wyznaczono premie górskie na wzniesieniu Magdalenka 349,5m n.p.m. w Cierpiszu oraz na wzniesieniu Patria 434m n.p.m. w Husowie. Trasa wyścigu jest bardzo wymagająca, ale rekompensuje za to bardzo ładnymi widokami, dlatego też z roku na rok przyjeżdża się ścigać coraz więcej kolarzy amatorów.

Zapisy poprzez system

To jest link do mapy i profilu.

https://connect.garmin.com/modern/activity/579998398

REGULAMIN
Wyścigu Kolarskiego pod nazwą ŁAŃCUCKI KLASYK
Organizator:

• Łańcuckie Towarzystwo Cyklistów w Łańcucie

• MOSiR Łańcut

Patronat Medialny:

• TV Łańcut
• Łańcut Gada.pl
• Super Nowości
• Lokalny 24 .pl

Patronat Honorowy:
• Burmistrz Miasta Łańcuta Stanisław GWIZDAK
• Starosta Łańcucki Adam KRZYSZTOŃ
• Wójt Gminy Łańcut Zbigniew ŁOZA
• Wójt Gminy Markowa Tadeusz BAR
Cel imprezy:
• Popularyzacja roweru jako jednego ze środków ekologicznego transportu.

• Turystyka rowerowa, sport rowerowy jako aktywna rekreacja i wypoczynek.

• Promocja Miasta Łańcuta, Gminy Łańcut ,Gminy Markowa oraz Powiatu Łańcuckiego.

• Rower jako jeden ze sposobów do walki z globalnym ociepleniem.
Termin i miejsce rozegrania zawodów:

• Niedziela 20 sierpnia 2017 roku w Łańcucie

• Biuro zawodów – MOSiR Łańcut ul. Armii Krajowej 57

• Przyjmowanie zgłoszeń – w dniu zawodów od godziny 8.00 do 10.30  na konto Łańcuckiego Towarzystwa Cyklistów w Łańcucie ,

• Trasa wyścigu o długości około 65 km przebiegać będzie po krańcach Pogórza Dynowskiego wokół wzniesień Magdalenka w Cierpiszu i Patria w Husowie a mianowicie przez: Łańcut ul. Potockich – start, Wysoka, Kraczkowa, Cierpisz, Kraczkowa, Albigowa, Handzlówka, Husów, Wysoka, Sonina ,Łańcut ul. Kopernika meta .

Sposób przeprowadzenia zawodów:
• Zawodnicy rozpoczną jazdę z parkingu przed MOSiR o godz.11.oo poprowadzeni zostaną na start ostry przez samochód policyjny i samochód sędziego głównego

• Przewidywany czas startu ostrego – 11:00.

• Samochody towarzyszące zawodnikom na trasie wyścigu będą miały specjalne oznakowania.

• Organizator będzie się starał, aby główny peleton jechał w ograniczonym ruchu drogowym, prowadzony przez służby drogowe.
Pozostali zawodnicy będą musieli dostosować się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Dokładne informacje zostaną podane przed startem.

• W wyścigu będzie obowiązywał limit czasowy 60 minut po głównym peletonie. Po tym czasie zawodnicy nie będą klasyfikowani.
• Numer startowy z chipem zawodnicy przypinają na plecach koszulki .
• Drugi numer startowy samoprzylepny z chipem naklejają z prawej strony kasku
• Wszyscy zawodnicy uczestniczący w wyścigu będą przed startem wyposażeni w numer z chipem ,gdyż pomiar czasu mierzony będzie elektronicznie .

Uczestnictwo:

• Prawo startu mają zawodnicy posiadający kask i sprawny rower szosowy.
• Wniesienie opłaty startowej na konto lub w biurze zawodów

• Warunkowo dopuszczeni mogą być zawodnicy, którzy przedstawią sędziemu głównemu ważne ubezpieczenie NNW i OC, zaświadczenie lekarskie dopuszczające do zawodów i dowód osobisty. W przypadku braku w/w dokumentów podpisujemy oświadczenie.
Kategoria wiekowe:
• Kategoria wiekowa M-1 rocznik 2000-1997 /16-19 lat /
• Kategoria wiekowa M-2 rocznik 1996 -1987 /20-29 lat /
• Kategoria wiekowa M-3 rocznik 1986 -1977 / 30- 39 lat/
• Kategoria wiekowa M -4 rocznik 1976 -1967 /40 -49 lat/
• Kategoria wiekowa M -5 rocznik 1966-1957 /50-59 lat/
• Kategoria wiekowa M – 6 rocznik 1956 i wyżej
• Kategoria wiekowa K-1 rocznik 2000-1997 /16-19 lat/
• Kobiety Open K-O rocznik 1996 i wyżej
Finansowanie:

• Koszty dojazdów, noclegów, wyżywienia oraz wpisowe ponoszą zawodnicy lub ich macierzyste kluby

• Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie od OC i NNW oraz leczenia

• Wpisowe dla wszystkich zawodników wynosi 70 złotych, jeżeli zawodnicy zgłaszali się przez  wpisowe wynosi 40 zł.

• Numer konta podany jest na stronie
Nagrody:

• Nagrody oraz dyplomy w każdej kategorii wiekowej za miejsca od 1 – 3, ufundowane przez Burmistrza Miasta Łańcuta Stanisława GWIZDAKA ,
• Puchar oraz dyplomy za miejsca od 1-3 w klasyfikacji open, ufundowane przez Starostę Łańcuckiego Adama KRZYSZTONIA,
• Nagroda rzeczowa dla zawodnika który pierwszy wjedzie na wzniesienie MAGDALENKA w Cierpiszu /obok OSP/ ufundowana przez Wójta Gminy Łańcut Zbigniewa ŁOZĘ ,
• Nagroda rzeczowa dla zawodnika który pierwszy wjedzie na wzniesienie PATRIA w Husowie /Górnica/ ufundowana przez Wójta Gminy Markowa Tadeusza BAR,
• Każdy uczestnik otrzyma medal okolicznościowy Łańcuckiego Klasyka Szosowego.
Postanowienia końcowe:

• zawodnicy wyścigu zobowiązani są do przestrzegania zasad i przepisów ruchu drogowego

• Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone przez lub na rzecz uczestników wyścigu.

•Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wypadki i straty ,uczestnicy wyścigu winni posiadać ubezpieczenie OC, NNW i kosztów leczenia

•W kwestiach spornych lub nie objętych regulaminem decyduje organizator oraz sędzia główny zawodów.

• Uroczyste zakończenie wyścigu i wręczenie nagród odbędzie się w przed obiektem MOSiR lub w hali sportowej o godzinie około 14.30

• Odbiór nagród odbywa się w dniu zawodów podczas ceremonii zakończenia zawodów ,
•Zwrot wpisowego następuje po wcześniejszym zgłoszeniu o rezygnacji startu do 17 sierpnia 2016r pocztą elektroniczną na adres ltc@onet.pl , po tym terminie nie ma zwrotu wpisowego.
• Organizator Wyścigu – Tadeusz Dubiel – tel.607 630 134 ,
• e mail:ltc@onet.pl

Szczegóły

Data:
Sierpień 20

Organizator

Łańcuckie Towarzystwo Cyklistów
Telefon:
+48 607 630 134
Strona:
http://www.ltc-lancut.pl

Miejsce

Łańcut
Łańcut, Polska
+ Google Map

BRAK KOMENTARZY

DODAJ KOMENTARZ